Neem even de moeite om dit te lezen

Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.spaansetamtam.com, maar ook de social media pagina`s facebook.com/spaansetamtam, instagram.com/spaansetamtam en twitter.com/spaansetamtam, welke eigendom dan wel onder beheer zijn van De Spaanse Tam·Tam, gevestigd in Spanje, te gebruiken. Door de internetpagina en/of de eerder genoemde social media pagina’s van De Spaanse Tam·Tam te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten, dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de eerder genoemde social media pagina’s van De Spaanse Tam·Tam. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Als u via deze website, of de diverse social media kanalen, contact op neemt met Benicasa kan dat via een contactformulier, per e-mail of een ander formulier dat op de website aanwezig is. Ook kunt u via deze website uzelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In alle gevallen vraagt De Spaanse Tam·Tam u enkele gegevens door te sturen. Door het verzenden van een formulier op deze website of een e-mail naar De Spaanse Tam·Tam, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van dit privacybeleid. Het is voor u dus prettig te weten dat De Spaanse Tam·Tam vertrouwelijk met de door u doorgezonden informatie omgaat, maar De Spaanse Tam·Tam kan zich ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt De Spaanse Tam·Tam u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail door te sturen via info@spaansetamtam.com.

Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Spaanse Tam·Tam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door De Spaanse Tam·Tam aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt. De Spaanse Tam·Tam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Gegevens omtrent familieleden
  • Identiteitsbewijs
  • Identiteitsbewijsnummer
  • Uw IP-adres

Waarom De Spaanse Tam·Tam uw gegevens nodig heeft
De Spaanse Tam·Tam verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Spaanse Tam·Tam de door u verstrekte gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
De Spaanse Tam·Tam kan, op uw verzoek en indien daadwerkelijk door De Spaanse Tam·Tam aangeboden, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van het formulier op deze website. De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door De Spaanse Tam·Tam niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van De Spaanse Tam·Tam te informeren. De Spaanse Tam·Tam en de eventueel door De Spaanse Tam·Tam ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. De Spaanse Tam·Tam kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@spaansetamtam.com, onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarmee u zichzelf eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang De Spaanse Tam·Tam uw gegevens bewaart
De Spaanse Tam·Tam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uit belastingtechnisch oogpunt worden uw gegevens niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of het moet om dringende redenen noodzakelijk zijn, dan wel verzocht worden door de officiële instanties.

Delen met anderen
De Spaanse Tam·Tam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Spaanse Tam·Tam verstrekt uw persoonsgegevens direct aan de desbetreffende officiële instanties indien volgens De Spaanse Tam·Tam sprake is van frauduleus handelen, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, overtreding van de narcoticawet of andere zaken welke volgens de Spaanse wet, dan wel internationaal recht, strafbaar zijn of volgens De Spaanse Tam·Tam mogelijk strafbaar kunnen zijn.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van De Spaanse Tam·Tam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Spaanse Tam·Tam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website spaansetamtam.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website van De Spaanse Tam·Tam bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Spaanse Tam·Tam te kunnen verstrekken en om de eventuele adverteerders op de website van De Spaanse Tam·Tam informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Spaanse Tam·Tam heeft hier geen enkele invloed op. De Spaanse Tam·Tam heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. U kunt hier lezen wat Google doet met de door haar via onze website verkregen gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spaansetamtam.com. De Spaanse Tam·Tam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst van uw e-mail op uw verzoek reageren.

Beveiligen
De Spaanse Tam·Tam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Spaanse Tam·Tam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Spaanse Tam·Tam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Spaanse Tam·Tam op via info@spaansetamtam.com.

Wijzigingen en acceptatie
De Spaanse Tam·Tam behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.