Negatieve PCR-test nu ook verplicht als u met eigen vervoer reist

Vanaf dinsdag 30 maart dient u als u met eigen vervoer reist een negatieve PCR-test te kunnen overleggen, die niet ouder mag zijn dan 72 uur, als u Spanje binnenkomt vanuit Frankrijk of Andorra. Tot nu toe hoefden alleen reizigers die via vliegvelden en havens Spanje binnenkwamen een negatieve PCR-testuitslag te tonen maar daar komen nu dus eigen vervoer reizigers bij.

Op zaterdag 27 maart heeft het Ministerie van Volksgezondheid via een publicatie in de Spaanse Staatscourant BOE laten weten dat drie dagen na publicatie eigen vervoer reizigers die over land vanuit Frankrijk het Spaans grondgebied binnenkomen ook een negatieve PCR-testuitslag, die niet ouder mag zijn dan 72 uur,  moeten kunnen overleggen. Omdat de BOE op zaterdag 27 maart is gepubliceerd en drie dagen later deze nieuwe corona-maatregel ingaat, is het laten zien of bij u hebben van een negatieve PCR-testuitslag die niet ouder is dan 72 uur oud vanaf dinsdag 00.00 uur verplicht.

Controle bij de grens en tolpoorten
Naar verwachting worden de huidige incidentele grenscontroles fors geïntensiveerd en kan er ook bij tolpoorten gecontroleerd worden. Het niet bij u hebben van een negatieve PCR-testuitslag kan reden zijn om u de toegang tot Spanje te weigeren en, als u bij de grensovergang niet gecontroleerd bent, maar pas op Spaanse grondgebied alsnog gecontroleerd wordt, hoge boetes opleveren. De verplichting van de PCR-test geldt voor alle reizigers van 6 jaar en ouder die Spanje via Frankrijk of Andoraa over de weg binnenkomen, ongeacht de nationaliteit en het land vanwaar men reist. De negatieve PCR-testuitslag-eis geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs die voor hun werk de grens moeten passeren, grenswerkers en voor inwoners van Frankrijk die binnen een straal van 30 kilometer rondom hun woonplaats reizen, ook als dit over de grens is.

SpTH-formulier
In de Staatscourant is tot op heden niets vermeld over het verplicht in te vullen SpTH-formulier. Het achterlaten van reis- en persoonlijke informatie via dit online in te vullen formulier is wel verplicht sinds de zomer 2020 voor reizigers die via een vliegveld of haven Spanje binnenkomen. Omdat maatregelen snel kunnen worden aangepast, is het dringend advies om het SpTH-formulier wel zo volledig mogelijk in te vullen als men met eigen vervoer Spanje binnen wilt komen.

Letterlijke tekst
Voor de volledigheid volgt hieronder de tekst zoals deze vermeld wordt in de BOE-A-2021-4802 (primero) vertaald van het Spaanse naar het Nederlands:

Alle personen, ouder dan zes jaar, afkomstig uit risicogebieden in Frankrijk, die over land in Spanje aankomen, moeten een PCR-test (RT-PCR), een TMA-test of een ander type diagnostische test voor SARS-CoV-2 ondergaan op basis van gelijkwaardige moleculaire technieken, met negatief resultaat, uitgevoerd in de 72 uur voor aankomst.

Risicogebieden zijn alle gebieden in Frankrijk die door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding zijn geclassificeerd met een risiconiveau van donkerrood, rood, oranje of grijs, op basis van de gecombineerde indicatoren die zijn vastgesteld in Aanbeveling (EU) 2021/119 van de Raad van 1 februari 2021 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak ter beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie.