Mondkapje nu ook verplicht op het strand in Spanje

We zijn er in Spanje voorlopig nog niet vanaf; het mondkapje. Sterker nog, een nieuwe wet scherpt de eis voor het dragen van mondkapjes nog wat aan, zodat vanaf nu een mondkapje in alle buitensituaties verplicht is. Dus ook op het strand, ongeacht de afstand tussen u en andere strandgasten.

Tot nu toe was het dragen van een mondkapje wettelijk vereist in buitenruimtes als de onderlinge afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kon worden. Hoewel in de praktijk vrijwel iedereen een mondkapje droeg, om misverstanden, én daarmee een boete, te voorkomen. Met de nieuwe wet die de de-escalatie regelt, zal de afstand tussen anderen niet langer doorslaggevend zijn voor het al of niet moeten dragen van het masker. Dat schrijft de Spaanse krant El País die zich baseert op de publicatie van de nieuwe regels in de Staatscourant (BOE) op 30 maart.

Ongeacht afstand tot anderen
De nieuwe wet vereist het dragen van het mondkapje in elke openbare ruimte, binnen en buiten, ongeacht de afstand tot anderen. Tot nu toe, zoals ook de regering aangeeft op haar website, was het op de openbare weg of in andere buitenruimtes verplicht een ​​masker te dragen als er een afstand van minder dan anderhalve meter tot anderen was. Toch bleken in de praktijk veel autonome gemeenschappen deze maatregel strenger toe te passen en altijd te vereisen. “Personen van zes jaar en ouder zijn verplicht om mondmaskers te gebruiken op de openbare weg, in buitenruimten en in elke gesloten ruimte voor openbaar gebruik of die open is voor het publiek”, aldus is te lezen in het op dinsdag gepubliceerde artikel.

Voor onbepaalde tijd
De norm regelt preventie- en hygiënemaatregelen, regularisatie van transport, medicijnen, volksgezondheidsnormen of zaken waarmee de capaciteiten van het gezondheidssysteem gewaarborgd kunnen worden. De nieuwe regels zijn geldig voor onbepaalde tijd en zolang de gezondheidscrisis voortduurt. “Totdat de regering op gemotiveerde wijze en in overeenstemming met wetenschappelijk bewijs het einde verklaart van de gezondheidscrisissituatie veroorzaakt door covid-19”, aldus staat in de tekst te lezen.

Ook op het strand?
Sinds vorige zomer, toen de de-escalatiefase van de alarmtoestand was ingezet, begonnen de autonome regio’s op eigen initiatief het gebruik van gezichtsmaskers aan te passen op basis van het regeringsbesluit. Sommige namen eigen initiatief door bijvoorbeeld met uitzonderingen te komen voor mensen die willen zonnebaden op het strand of bij buitenzwembaden. Op basis van de nieuwe wet moet een mondkapje worden gebruikt in alle buitenruimten en geldt deze verplichting voor alle autonome regio’s. Die mogen dus niet zelf meer met uitzonderingen komen. El País vreest dat deze regel mensen kan dwingen om liggend bij een zwembad of aan het strand een mondkapje te dragen, zelfs als zij zich op veilige afstand tot anderen bevinden. Volgens de krant kan dit een nieuwe slag zijn voor het toerisme, een van de sectoren die al het meest door de pandemie worden getroffen.

De nieuwe wet stelt wel dat de verplichting niet geldt voor mensen die daar om medische reden niet aan kunnen voldoen. Ook is het niet vereist voor mensen die buiten sporten, in geval van overmacht of noodzaak of wanneer, vanwege de aard van de activiteiten, het gebruik van het masker daarmee onverenigbaar is.

 

Geef een reactie